Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΚαλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 20 : 00΄σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 1. Επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών για το οικονομικό έτος 2014
 2. Ενίσχυση κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2013
 3. Έγκριση δαπανών ( προμήθειες – υπηρεσίες – εργασίες )
 4. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζηρού, οικονομικού έτους 2012
 5. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζηρού, οικονομικού έτους 2012
 6. Αποδοχή ποσού 26.700,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και κατανομή του στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ( ΣΑΤΑ 2013 )
 7. Αποδοχή ποσού 39.354,16 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και κατανομή του στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2013 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 8. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Ζηρού
 9. Έγκριση θέσεων απασχόλησης σπουδαστών των Τ. Ε. Ι., που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο Δήμο μας και έγκριση διάθεσης πίστωσης
 10. Ορισμός υπολόγου για το κλείσιμο λογαριασμού από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α. Ε. του πρώην Δήμου Φιλιππιάδας που είχε ανοιχτεί στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου : « Αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων ( ΧΑΔΑ ) στην περιοχή Γέφυρα Καλογήρου ( ΦΙΞ ) και στο Τοπικό Διαμέρισμα Κερασώνα του Δήμου Φιλιππιάδας »
 11. Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας
 12. Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 13. Έγκριση υποβολής προτάσεων για ένταξη μελετών στο Τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER στα πλαίσια της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 4ου άξονα
 14. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Περιφέρειας Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου : « Έργα προστασίας του Δημοσίου Δάσους Βαλαωρίτη »
 15. Έγκριση μελέτης με τίτλο : « Αποτύπωση και οριοθέτηση Δημοτικών εκτάσεων » προϋπολογισμού 10.000,00 €
 16. Έγκριση μελέτης με τίτλο : « Ανάπλαση της Πλατείας Αγίου Γεωργίου Τοπικού Διαμερίσματος Γοργομύλου »
 17. Έγκριση μελέτης με τίτλο : « Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Τοπικού Διαμερίσματος Γοργομύλου »
 18. Έγκριση μελέτης με τίτλο : « Ανάπλαση της Πλατείας Τοπικού Διαμερίσματος Τσαγκαροπούλου »
 19. Έγκριση προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου : « Αγροτική οδοποιία ( Κατασκευή σωληνωτών ) »
 20. Καθορισμός εργασιών και έγκριση εκτέλεσης του έργου : « Κατασκευή οστεοφυλακίου στο Νεκροταφείο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στη Δημοτική Κοινότητα Φιλιππιάδας », προϋπολογισμού 12.600,00 €
 21. Τροποποίηση της αριθ. 118/2013 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : « Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος, αναμόρφωση του προϋπολογισμού »
 22. Έγκριση εκτέλεσης έργων – εργασιών – προμηθειών
 23. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : « Τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις – Φωτισμός στην Τοπική Κοινότητα Θεσπρωτικού »
 24. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου : « Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Δήμου Ζηρού »
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : « Αποκατάσταση των χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων ( Χ.Α.Δ.Α. ) στην περιοχή Γέφυρα Καλογήρου ( ΦΙΞ ) και στο Τ. Δ. Κερασώνα του Δήμου Φιλιππιάδας »
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου : « Γεώτρηση στο γήπεδο Πέτρας »
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου : « Ασφαλτόστρωση οδών στην Τοπική Κοινότητα Ριζοβουνίου »
 28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου : « Επισκευή στέγης στο 3ο Δημοτικό Σχολείο »
 29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου : « Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην πλατεία Πολυτεχνείου, στην πλατεία Μάστακα, στο δρόμο παράπλευρα του μυλαύλακα πλησίον οικίας Παλιάτσου Βασιλείου και στην οδό Τζαβέλλα από πρατήριο Κριτσιβέλλα προς Παπακώστα »
 30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου : « Επισκευή ομβροδεξαμενών Τοπικής Κοινότητας Ανωγείου »
 31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου : « Ασφαλτόστρωση οδού και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τοπική Κοινότητα Γοργομύλου »

  Αναρτήθηκε από http://www.dimoszirou.gr

  LINK:  http://www.dimoszirou.gr/2011-04-06-09-31-11/nea-anakoinosis/177--23-
  _________________________________________________________________________

  Φώτης Δέμιτσας