Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Ιστορικός τόπος χαρακτηρίστηκε με Υπουργική Απόφαση η Παιδόπολη Ζηρού

 

Με έγγραφο που απέστειλε η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο Δήμο Ζηρού, η Παιδόπολη Ζηρού χαρακτηρίστηκε με την Υπουργική Απόφαση ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΜΤΕ/Δ.Ν.Σ.Α.Κ./127050/18327/1152, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 391/A.A.Π./8-11-2013, ως ιστορικός τόπος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. δ και 16 του Ν. 3028/2002.

Κατόπιν αυτού, σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση επί του ανωτέρω τόπου (ανέγερση κτισμάτων, αποκατάσταση ή κατεδάφιση ερειπωμένων κτισμάτων κ.λ.π.) χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί η έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα συνεχίσει τις δράσεις του εκεί, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο χαρακτηρισμός ως ιστορικός τόπος της Παιδόπολης, συνιστά και μία ιστορική αποκατάσταση για την ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας.


Αναρτήθηκε από http://www.atpreveza.gr

LINK: http://www.atpreveza.gr/index.php/news/politismos/item/7186-istorikos-topos-xaraktiristike-i-paidopoli-zirou.html
  ______________________________________________________________________
 

  Φώτης Δέμιτσας